Ekojachty RELAX – Geneza

Ekojachty RELAX – My Boat 23 Solar

Narodziły się dzięki realizacji operacji o tytule „Solar Boats Łodzie Hybrydowe” w ramach działania „Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”. Operacja zakładała podjęcie działalności gospodarczej, służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury oraz zakupieniu 2 łodzi hybrydowych z przeznaczeniem do ich wynajmowania. W dniu 20.08.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie operacji w kwocie 122961,00 zł. W wyniku operacji zakupiono ekologiczne łodzie hybrydowe, utworzono nowe przedsiębiorstwo oraz stworzono nowe miejsce pracy.

Ekojachty RELAX – Laguna 700 Solar

Narodziły się dzięki realizacji operacji o tytule „Eco Relax Łodzie Hybrydowe – Ahoj Mazury – Turystyka i Rekreacja szlakami H2O ” w ramach działania „Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”. Operacja zakładała podjęcie działalności gospodarczej, służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury oraz zakupieniu 2 łodzi hybrydowych z przeznaczeniem do ich wynajmowania. W dniu 20.11.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie operacji w kwocie 125000,00 zł. W wyniku operacji zakupiono ekologiczne łodzie hybrydowe, utworzono nowe przedsiębiorstwo oraz stworzono nowe miejsce pracy.

My Boat 23 Solar Hybryda

Początki budowy łodzi motorowej My Boat 23 Solar Hybryda. Zdjęcia przedstawiają m.in.: z czego składa się łódź pod powierzchnia wody, w zanurzonej cześć jej kadłuba, zwanego inaczej podwodziem. Jest to ta cześć kadłuba, która jest najczęściej niewidoczna dla oczu a tak samo ważna jak fundament każdego budynku. To w tej części znajdują się elementy takie jak wręgi ( podstawowy poprzeczny element szkieletu statku, usztywniający kadłub ), komory wypornościowe ( dzięki nim statek utrzymuje się na powierzchni wody ), czy podstawowe elementy wyposażenia łodzi np zbiornik wody, akumulatory, instalacje. Dodatkowo na zdjęciach widoczny jest element nadbudówki, czyli górnej części kadłuba, zwanej zamkniętym kokpitem.

My Boat 23 Solar Hybryda

Narodziły się dzięki realizacji operacji o tytule „Eco Relax Łodzie Hybrydowe – Ahoj Mazury – Turystyka i Rekreacja szlakami H2O ” w ramach działania „Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”. Operacja zakładała podjęcie działalności gospodarczej, służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury oraz zakupieniu 2 łodzi hybrydowych z przeznaczeniem do ich wynajmowania. W dniu 20.11.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie operacji w kwocie 125000,00 zł. W wyniku operacji zakupiono ekologiczne łodzie hybrydowe, utworzono nowe przedsiębiorstwo oraz stworzono nowe miejsce pracy.

My Boat 23 Solar Hybryda

Narodziły się dzięki realizacji operacji o tytule „Solar Boats Łodzie Hybrydowe” w ramach działania „Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”. Operacja zakładała podjęcie działalności gospodarczej, służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury oraz zakupieniu 2 łodzi hybrydowych z przeznaczeniem do ich wynajmowania. W dniu 20.08.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie operacji w kwocie 122961,00 zł. W wyniku operacji zakupiono ekologiczne łodzie hybrydowe, utworzono nowe przedsiębiorstwo oraz stworzono nowe miejsce pracy.

Laguna 700 Solar Hybryda

Narodziły się dzięki realizacji operacji o tytule „Eco Relax Łodzie Hybrydowe – Ahoj Mazury – Turystyka i Rekreacja szlakami H2O ” w ramach działania „Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”. Operacja zakładała podjęcie działalności gospodarczej, służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury oraz zakupieniu 2 łodzi hybrydowych z przeznaczeniem do ich wynajmowania. W dniu 20.11.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie operacji w kwocie 125000,00 zł. W wyniku operacji zakupiono ekologiczne łodzie hybrydowe, utworzono nowe przedsiębiorstwo oraz stworzono nowe miejsce pracy.

Laguna 700 Solar Hybryda

Narodziły się dzięki realizacji operacji o tytule „Solar Boats Łodzie Hybrydowe” w ramach działania „Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”. Operacja zakładała podjęcie działalności gospodarczej, służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury oraz zakupieniu 2 łodzi hybrydowych z przeznaczeniem do ich wynajmowania. W dniu 20.08.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie operacji w kwocie 122961,00 zł. W wyniku operacji zakupiono ekologiczne łodzie hybrydowe, utworzono nowe przedsiębiorstwo oraz stworzono nowe miejsce pracy.

Laguna 700 Solar Hybryda

Narodziły się dzięki realizacji operacji o tytule „Eco Relax Łodzie Hybrydowe – Ahoj Mazury – Turystyka i Rekreacja szlakami H2O ” w ramach działania „Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”. Operacja zakładała podjęcie działalności gospodarczej, służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury oraz zakupieniu 2 łodzi hybrydowych z przeznaczeniem do ich wynajmowania. W dniu 20.11.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie operacji w kwocie 125000,00 zł. W wyniku operacji zakupiono ekologiczne łodzie hybrydowe, utworzono nowe przedsiębiorstwo oraz stworzono nowe miejsce pracy.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty i nawiązania wzajemnej współpracy niezależnie od pory roku.